Cảm ơn bạn đã tải xuống tiện ích mở rộng BrightVPN

Tiện ích mở rộng này là bộ điều khiển từ xa cho ứng dụng Bright VPN dành cho desktop. Cài đặt ứng dụng VPN miễn phí để kích hoạt nó, không cần email hoặc tài khoản để sử dụng.
  1. Tải xuống
  2. Cài đặt
  3. Ẩn IP của bạn
  4. Kích hoạt, kiểm soát ứng dụng VPN từ trình duyệt